Minőség biztosítás

Társaságunk kidolgozta, bevezette és folyamatosan javítja az MSZ EN ISO 9001 : 2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A dokumentálás általános követelményeire szabályokat dolgoztunk ki.

  • A vezetőség a minőségirányítási kézikönyvet alapul véve irányítja a Társaságot.
  • Megköveteljük a belső, külső szabályozások, ellenőrzési tervek megfelelő iktatását.
  • Munkatársaink tevékenységét a munkaköri leírások, ill. az őrutasítások foglalják magukba.

Dokumentáción kívül szabályoztuk:

  • Tevékenységeinket folyamatosan ellenőrizzük, ellenőrzéseink eredményét dokumentáljuk, majd a megfelelő intézkedéseket megtesszük.
  • Bevezettük a Partner elégedettségi kérdőívünket, mely segítségével folyamatosan figyelni tudjuk az elégedettségi indexet.