Objektumvédelem

Cégünk megalakulása óta foglalkozik élõerõs õrzéssel. Vállaljuk irodaházak, telephelyek, üzemi területek, raktárak, parkolók, áruházak õrzés - védelmét, porta ill. recepció szolgálat ellátását. Kollégáink nem csupán erõt képviselõ, az illetéktelen személyek behatolását megakadályozó, elrettentés céljából alkalmazott emberek.

Egy objektum védelmi feladatainak ellátása alatt számos más tevékenység is értendõ. Ilyen például a személy - és teher forgalom ki - és beléptetése, ellenõrzése, forgalmának bonyolítása, a porta és recepció szolgálat ellátása, az érkezõ vendégek eligazítása, nyilvántartások vezetése, Megrendelõ kérésére a dolgozók ellenõrzése. Ezt a komplex feladatkört képzett kollégáink magas színvonalon végzik.

Optimális biztonságot technikai szempontból három, egymást kiegészítõ védelmi kör hozhat létre.

Ezek: a fizikai védelem, az elektronikai védelem és a személyi védelem. A védelmi rendszer akkor hatékony, ha ezeket az alapvetõ elemeket kombináltan, egyidõben alkalmazzuk. Cégünk vállalja biztonságtechnikai rendszerek tervezését, telepítését, felügyeletét.