Pénz- és értékszállítás

A pénz - és értékszállítás alapvetően az értékes küldemények speciális őrzés - védelme, ám eközben az értékküldemények egyedileg meghatározott biztonsági rendszabályok által előírt módon, speciális értékhordozókban eljutnak a felvevőhelyről a célállomásra.

A pénz - és értékszolgáltatási szolgáltatással szembeni alapvető elvárás, hogy a tevékenységnél a vállalkozó és a megrendelő a kockázatot minimumra csökkentse. Ennek érdekében indokolt meghatározni azokat az alapvető személyi, tárgyi - technikai, szervezeti és egyéb feltételeket, illetve követelményeket, amelyek megléte, biztosítása hozzájárul a pénz - és értékszállítási tevékenység magas színvonalú végzéséhez.